Nekdanja tri-etažna Tkalnica, objekt št. 6

najem
Zemljišče z obstoječim objektom
Tržič
5.787 m2

Na odlični lokaciji v Tržiču se prodaja zemljišče v izmeri 3.089 m2 z obstoječim objektom. Več let brez novogradnje stanovanj v Tržiču in okolici ter posledični stanovanjski primanjkljaj prinašata izvrstno poslovno priložnost. Objekt je idealen za gradnjo večjega stanovanjskega kompleksa s podzemno garažo, potencialno pa tudi za varovana stanovanja ali gradnjo poslovnih prostorov. Za območje je že sprejet OPPN, ki omogoča hitrejšo pridobitev gradbenega dovoljenja. Zemljišče se nahaja v bližini ožjega mestnega središča Tržiča, ob glavni cesti, ob mestnem parku, nedaleč od Tržiške Bistrice.

Območje z bogato arhitekturno in zgodovinsko vrednostjo spreminja svojo podobo in se razvija v sodobno mesto v malem z raznolikimi vsebinami. Lokacija je prepoznana kot ena izmed atraktivnejših v regiji in je vključena v projekt Regionalni razvojni načrt 2030. Nudi inovativne možnosti razvoja in pozitivne spremembe ter sodobno podjetniško okolje, prilagojeno potrebam novih generacij.

Podrobnosti nepremičnine: 

 

Stavba (št. 331 k.o. Tržič) je v treh etažah s skupno površino cca. 5.787 m2. Funkcionalno zemljišče ob njej meri 902 m2. Celotno zemljišče meri 3.089 m2. Zemljišče je zelo primerno za gradnjo novega stanovanjskega objekta v treh etažah (klet z garažo, 1. in 2. nadstropje) s cca. 24 stanovanji (s povprečno uporabno površino 60 m2) ter s 45 parkirnimi prostori v 1. etaži (z možnostjo ureditve svetlobnega jaška v sredini objekta) oz. za izgradnjo poslovnih prostorov.

Namen lastnika je, da celotno območje nekdanje Bombažne predilnice in tkalnice Tržič (BPT) preuredi v sodoben stanovanjsko – poslovni kompleks, ki bo v vsakodnevni rabi tako domačinov kot zunanjih obiskovalcev. Na funkcionalnem zemljišču ob stavbi je mogoče urediti primerni prometni režim, ki poleg dobre povezanosti zagotavlja tudi mir in čisto okolje. Za območje, ki je komunalno opremljeno z novozgrajeno infrastrukturo, je  izdelan OPN in OPPN, kar poenostavlja postopke pridobivanja potrebnih dovoljenj za prenovo.

Atraktivna lokacija

Urejena infrastruktura

Velik potencial

Možnost razvoja raznolikih vsebin

Takojšnja možnost opravljanja dejavnosti

Unikatna podoba območja – mesto v malem

Vključenost projekta v regionalni razvojni program

Infrastruktura in okolica:

 

Gre za unikatno območje z bogato arhitekturno in zgodovinsko vrednostjo, zgrajeno na umetnem otoku, ob neposredni bližini reke Tržiška Bistrica. Kompleks BPT ima urejeno gospodarsko infrastrukturo (kanalizacijo, vodovod, energetiko, plinovod, javno razsvetljavo), v fazi izgradnje je celotna nova infrastruktura. Z razvojem in rekonstrukcijo stavb, zemljišč in dovoznih poti v celotnem kompleksu, s primerno urejenim prometnim režimom, pri čemer se poleg dobre povezanosti zagotavljata tudi mir in čisto okolje, ima lokacija izjemen potencial. 

Območje se nahaja v bližini ožjega mestnega središča Tržiča, ob glavni cesti, in je enostavno in hitro dostopno z gorenjske avtoceste. Blizu so Ljubljana, Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, mejni prehodi z Avstrijo in Italijo ter glavna gorenjska smučišča (Krvavec, Kranjska Gora, Vogel). Lokacija v osrčju Gorenjske predstavlja idealno izhodiščno točko za turizem v pokrajini (bližina Kranja, Bleda, Bohinja, Triglavskega narodnega parka …).

Bližina večjih mest, turističnih središč, Avstrije, Italije

Nova infrastruktura,

Bližina narave in centra mesta ter vseh pomembnih institucij

Urejena parkirišča

Kontaktirajte nas

Potrebujete dodatne informacije ali pa se želite dogovoriti za ogled objekta? Pišite nam na info@bpt.si ali nas pokličite na telefonsko številko 04 2020180.