MHE

BPT je zaradi razširitve proizvodnega programa in dodatnih potreb proizvodnje po električni energiji, leta 1904 zgradila verigo štirih hidroelektrarn vzdolž Mošenika. Prva hidroelektrarna, ki je tudi največja, Čegeljše, je pričela obratovati leta 1904. Preostale tri hidroelektrarne, Podljubelj, ki je prva v verigi, ter Ravne in BPT, zadnja se nahaja v samem kompleksu BPT, so bile zgrajene v letih 1923 do 1934. Celotna veriga hidroelektrarn je vse do leta 1970 poganjala celotno proizvodno BPT, od tedaj dalje, pa je del električne energije BPT prenašala tudi iz zunanjega omrežja. Hidroelektrarne so na originalni opremi delovale vse do leta 2007, ko smo pričeli z zahtevno obnovo, ki je bila zaključena leta 2014.

Danes vse štiri hidroelektrarne delujejo na najsodobnejših tehnologijah in so vključene v omrežje tudi kot fleksibilni energetski vir s sposobnostjo regulacije omrežja na terciarnem nivoju. Ponosni smo, da s proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov prispevamo k trajnostnemu razvoju in bolj zeleni prihodnosti.