Intervju s Sabino Gros, direktorico skupine BPT

Sabina Gros se je odzvala povabilu MQ Revije na pogovor in nastal je odličen intervju o zgodovini podjetja, različnih razvojnih izzivih, podpori start-upom, revitalizaciji nekdanje predilnice in tkalnice ter ne nazadnje o viziji in smelih načrtih mlade managerke, tudi nedavne finalistke za naziv Mladega managerja 2022.

Skupina BPT se danes osredotoča na trajnostno proizvodnjo električne energije, upravljanje z nepremičninami ter revitalizacijo industrijskega obrata. Na vse to je Sabina Gros, ki je podjetje prevzela od pokojnega očeta, zelo ponosna. Tako se v intervjuju naveže na zgodovinski pomen območja, na pečat, ki ga je pustil BPT od svoje ustanovitve v Tržiču in na pomembno vlogo, ki jo ima kompleks v kraju že od konca 19. stoletja dalje. Tudi sama poudarja, da želi slediti tradiciji ter tudi zato tesno sodeluje z lokalnim okoljem.

Trenutno je največji poudarek na projektu revitalizacije bivšega tovarniškega kompleksa v Tržiču. Že ideja Sabininega očeta je bila, da bi ohranili celoten kompleks. Sama pa to idejo dopolnjuje in nadgrajuje ter vidi v tem priložnost, da na tem področju zrase sodobno poslovno-industrijsko središče, ki bo pritegnilo nove obrtnike, podjetja in različne obiskovalce ter bo pripomoglo k oživitvi kompleksa ter celotnega Tržiča. Pri vsem skupaj je ključen tudi kvaliteten dialog z občino, ki je sama prepoznala potencial v tovrstnem sodelovanju.

Sabina se dotakne tudi vizije celotne skupine, ki jo vidi v trajnostnem razvoju, sodobnih tehnologijah, pomenu zaposlenih in organizacijski kulturi, ki skupaj predstavljajo pomembno vez pri razvoju podjetja.

Celoten intervju najdete na naslednjih povezavah:
https://issuu.com/mq_magazine2007/docs/mq52-2023-1_del
https://issuu.com/mq_magazine2007/docs/mq52-2023-2_del